Välkommen till Liw Design

Liw Designs affärsidé är att skapa text, bild och form för tryck och webb med hög kvalitet och personlig service.
​Företaget drivs från Löa, en liten aktiv by i norra delen av Lindesbergs kommun, mitt i hjärtat av Bergslagen. Mina uppdragsgivare är allt ifrån små- och medelstora företag till kommuner och privatpersoner.

​Uppdragen under åren har varierat i både omfattning och innehåll från rent grafiska (logotyper, etiketter, skyltar) till arbeten med tyngdpunkt på copy (informationsblad, broschyrer, nyhetsbrev, m.m.).

​Liw Design erbjuder helhetslösningar där du som kund har EN kontakt genom hela processen; från original till tryck, från idé till hemsida eller från innehåll, foto och copy till färdigt nyhetsbrev.

​Företagets småskalighet bidrar till effektiva, smidiga och personliga lösningar

Designed in WordPress by Liw Design